Dịch vụ nổi bật Dịch vụ nổi bật

KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

KHÁM BHYT BẰNG ỨNG DỤNG VSSID

Ngày 31/5/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1493/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) về việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 01/6/2021.

Xem chi tiết

CHÍNH SÁCH KHÁM BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho mọi người bệnh sở hữu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) Phòng khám áp dụng chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế ban hành. Theo đó, khách hàng khi khám, chữa bệnh được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi mà thẻ bảo hiểm y tế quy định, đồng thời người bệnh còn được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao, thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế nhanh gọn, phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo.

 

 

Xem chi tiết
>