KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP - NGÂN HÀNG ACB

Đồng hành cùng Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Bình Định chăm sóc sức khỏe định kỳ 135 cán bộ và nhân viên của đơn vị

  • 10/06/2021

KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP - VNPT BÌNH ĐỊNH

Đồng hành cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông - Bình Định chăm sóc sức khỏe định kỳ 400 cán bộ và nhân viên của đơn vị

  • 10/06/2021

CHUNG TAY PHÒNG DỊCH COVID-19

Phòng khám đa khoa Đinh Trọng Sơn cùng Đoàn thanh niên Công an Thành phố Quy Nhơn phối hợp với tổ chức chương trình phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn sử dụng khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đúng cách cho người dân và cán bộ để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Corona virus tại Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn

  • 01/06/2021

KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP - VIETTRANSTIMEX

Đồng hành cùng Công ty vận tải Viettranstimex chăm sóc sức khỏe định kỳ 80 cán bộ và nhân viên của đơn vị

  • 06/03/2022
>